İtalya Vatandaşlığı

0
563
İtalya Vatandaşlığı

İtalya, Avrupa’nın en popüler ve en turistik ülkelerinden birisidir. Başkenti Roma, her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır.  Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino’yu da içinde barındıran ülke İsviçre, Fransa ve Avusturya gibi diğer Avrupa ülkeleri ile de komşudur. Tarihi ve doğal güzellikleri ile sizi tatiliniz için kendisine çekebilecek kadar cezbedici olan bu ülkenin aynı zamanda vatandaşı olabilirsiniz. Ancak İtalya vatandaşlığı için belli şartları yerine getirmelisiniz. İtalya vatandaşlığı, kan bağı ilkesine dayanmaktadır. Yani İtalyan olan bir anne ya da babadan dünyaya gelen çocuk da İtalya vatandaşıdır. Bunun yanında 2. Derece kadar İtalyan vatandaşı akrabası olanlar da vatandaşlık talebinde bulunabilirler. Yine İtalya Silahlı Kuvvetlerinde askerlik yapmış olanlar, ülkede kesintisiz olarak 2 yıl ikamet etmiş olanlar, İtalya’da doğanlar ve hala İtalya’da ikamet edenler kendi iradeleri doğrultusunda İtalya vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler.

Çifte Vatandaşlık

İtalya vatandaşlığı için bir diğer yol ise çifte vatandaşlıktır. Vatandaşlık yasasının gerekli koşullarını karşılayan yabancı uyruklu kişilere çifte vatandaşlık hakkı tanınır. Kan bağına dayanarak anne ve babası İtalyan vatandaşı olanların çocukları da çifte vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca İtalya’da doğan kişiler otomatik olarak İtalya vatandaşı olarak kabul edilirler. Eğer İtalya’da doğan kişilerin anne ve babaları uygun şekilde kendi ülkesinin vatandaşlığını çocuklarına geçiremiyorlarsa çocuk İtalya vatandaşı kabul edilir. Evlat edinme durumunda ise çocuk evlat edinme sonrasında beş yıl İtalya’da ikamet ettiyse vatandaşlık talebinde bulunabilir. Reşit olan kişiler başka bir ülkenin toprağında dünyaya gelmeleri durumunda yine vatandaşlık talebinde bulunabilirler. Ancak çifte vatandaşlık için belgelerini hazırlamaları ve İtalya’daki gerekli kurumlara teslim etmeleri gerekmektedir. Ebeveynlerinden herhangi biri İtalya vatandaşı ise ikamet süresi gözetilmeksizin çifte vatandaşlık talep edebilirler. Kişinin annesi, babası, büyükbabası ya da büyük annesi İtalyan ise bu durumda kişi çifte vatandaşlık için başvuruda bulunabilir.

Evlilik Yolu İle Vatandaşlık

İtalya vatandaşlığı başvurusu yapabilmek için bir diğer durum ise evliliktir. Yabancı uyruklu biri İtalyan vatandaşı biri ile evlendiği takdirde İtalyan vatandaşlığı talebinde bulunabilir. Ancak başvuru için evliliğin geçerli olması, ulusal güvenliği tehdit edici bir durumun olmaması gerekmektedir. Evlilik nedeniyle vatandaşlık başvurusunda bulunan kişi İtalya’da yaşıyorsa İtalya İçişleri Bakanlığı’na hitaben, ilgili ilin makamına ibraz etmelidir. Bunun yanında yurtdışında ikamet ediyorsa dilekçeyi İtalyan Konsolosluğuna ibraz etmesi gerekmektedir. İtalya’da ikamet eden ve İtalyan biri ile en az 2 yıl evli olan, İtalyan ile evli olup yurtdışında ikamet eden ancak 3 yıl evli kalanlar da İtalya vatandaşlığı talebinde bulunabilirler. Ancak bu durumlara ek olarak çocukları olan çiftlerde durum değişmekte ve süreler kısalmaktadır. İtalya’da evlilik yapan çiftler, 6 ay sonrasında İtalya vatandaşlığı için işlemlere başlayabilirler. Ancak evlilik ile vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen çiftlerin önemli bir noktaya dikkat etmesi gerekmektedir. Bu nokta da İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın bu evliliği onaylamasıdır. Bir İtalyan ile evli olan kişiler, farklı bir engel yoksa çifte vatandaşlık için başvuruda da bulunabilirler.

Natüralizasyon İle İtalya Vatandaşlığı

İtalya vatandaşlığı için başvuruda bulunmanın bir diğer yolu ise natüralizasyon ile vatandaşlıktır. Ancak natüralizasyon ile İtalya vatandaşlığına başvuracak olan kişiler, on yıl boyunca İtalya’da resmi olarak ikamet etmiş olmalıdır. Bunun yanında yeterli gelirleri olmalı ve herhangi bir sabıka kayıtları da bulunmamalıdır. Sayılan bu kriterlere uygun olan kişiler, İtalya vatandaşı olan kişinin ikinci nesle kadar akrabası olarak;

 • Üç yıl İtalya’da ikamet etmişse
 • Avrupa Birliği vatandaşı olarak dört sene ikamet etmişse
 • İltica etmişse ya da vatansız ise
 • Bir İtalyan vatandaşı tarafından evlat edinilerek 5 yıl İtalya’da ikamet ettiyse
 • Yurt içinde ya da yurt dışında İtalya Devleti’nin hizmetinde 5 yıl kesintisiz olarak çalışmışsa İtalya vatandaşlığına başvuruda bulunabilirler.

Ancak bu kişiler vatandaşlık başvurularını İtalya Cumhurbaşkanlığı’na yazmaları ve yine yaşadıkları ilin valiliğine ibraz etmeleri gerekmektedir. Bunların yanında İtalya vatandaşlığını kaybeden kişilerin vatandaşlıklarını yeniden kazanmak için bazı koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Eğer istenilen koşulları yerine getirirlerse tekrar İtalya vatandaşlığına kabul edilebilirler. Bu şartları ise şöyle sıralayabiliriz:

 • İtalya Silahlı Kuvvetlerinde askerlik yapmış ise
 • İtalya Hükümeti’nin nezdinde yurtiçinde ya da yurtdışında memurluk görevinde bulunmuşsa
 • İtalya dışında ikamet edenler, İtalya vatandaşlığına geçmek istediğiniz ikamet ettikleri ülkenin İtalya Konsolosluğu’na bildirmeleri ve bir sene içerisinde İtalya’da yaşamaya başlayacaklar
 • 1 Ocak 1948 tarihinin öncesinde evlilik sebebiyle vatandaşlıktan çıkmış olanlar, yazılı beyanda bulundukları takdirde yeniden vatandaşlık talebinde bulunabilirler.

İtalya Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

İtalya vatandaşlığı için başvuruda bulunabilecek kişileri ve gerekli şartları yukarıda belirttik. Ancak vatandaşlığa geçmek için bu şartları taşımak yeterli değildir. Aynı zamanda kişinin bu şartları taşıdığına dair belgeleri beyan etmesi de gerekiyor. Peki, vatandaşlık başvurusu için beyan edilmesi gereken belgeler hangileridir?

 • İtalyanca hazırlanmış vatandaşlık başvuru formu
 • Başvuruda bulunan kişinin ebeveynlerinin vatandaşlığı ile ilgili belgeler ( Pasaport, nüfus bilgileri)
 • İkinci dereceden akrabalardan başlayarak doğum, evlilik, ölüm, isim değişimi gibi belgeler
 • Üç yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ya da vergiler ile ilgili belge
 • Sabıka kaydı, aile kayıt tablosu ve tarihsel ikamet belgesi
 • Yetkili valilikten dilekçe

Bahsedilen belgeler, her ülke vatandaşına göre değişiklik göstermektedir. Bunun yanında vatandaşlık başvurusu yapacak kişinin öncelikle oturum izni almış olması gerekmektedir. Oturum izni alan kişi her yıl oturum iznini yeniletmelidir. Kişilere 10 yıl ikametleri sonunda diğer koşulları da sağlamaları durumunda vatandaşlık hakkı tanınır. 22 bet 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here